Thời khóa biểu lớp áp dụng ngày 3/9/2019. Buổi sáng vào lớp từ 6 giờ 45 phút ra về 10 giờ 20 phút nếu 4 tiết, ra về 11 giờ 10 phút nếu 5 tiết; buổi chiều vào lớp từ 13 giờ 30 phút ra về 15 giờ 5 phút nếu 2 tiết, ra về 15 giờ 55 phút nếu 3 tiết, ra về 16 giờ 45 phút nếu 4 tiết. Học buổi chiều chính khóa: Môn Thể dục; Văn, Toán, Tiếng Anh(Buổi có tô màu nền)

Lượt xem:

Đọc bài viết