100 SẢN PHẨM THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH VỀ CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO ĐĂKNÔNG

100 SẢN PHẨM THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH VỀ CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO ĐĂKNÔNG

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 85 /KH-SGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Sở giáo dục và Đào tạo Đăk Nông về Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông cấp tỉnh năm 2023; Công văn số 45 /KH-PGD&ĐT ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Gia Nghĩa về Kế hoạch... ...
Quy tắc ứng xử trong trường học năm học 2023- 2024

Quy tắc ứng xử trong trường học năm học 2023- 2024

Lượt xem:

...
công khai Dự toán thu chi NSNN Quý 2/2023

công khai Dự toán thu chi NSNN Quý 2/2023

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC STEM NĂM HỌC 2023- 2024

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC STEM NĂM HỌC 2023- 2024

Lượt xem:

...
Kỷ yếu ( đăng lại )

Kỷ yếu ( đăng lại )

Lượt xem:

...
Sản phẩm dự thi Hùng biện Tiếng Anh cho trẻ em về phòng chống tác hại thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu

Sản phẩm dự thi Hùng biện Tiếng Anh cho trẻ em về phòng chống tác hại thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu

Lượt xem:

https://fb.watch/mIqUxJDsMQ/?mibextid=VhDh1V https://www.facebook.com/100023667763177/videos/270217142539450/ ...
DANH SÁCH LỚP 6 NĂM HỌC 2023-2024

DANH SÁCH LỚP 6 NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

...
bản tin đối chiếu tài chính

bản tin đối chiếu tài chính

Lượt xem:

...
Trang 1 / 1012345 » ...Cuối »