Quy chế chuyên môn năm học 2022 – 2023

Quy chế chuyên môn năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

...
KẾT QUẢ HSG LỚP 9 NĂM HỌC 2021 – 2022

KẾT QUẢ HSG LỚP 9 NĂM HỌC 2021 – 2022

Lượt xem:

Năm học 2021- 2022 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm có 41 em tham gia đội tuyển HSG lớp 9 cấp tỉnh ở 9 bộ môn. Kết quả sau cuộc thi đạt 23 giải, trong đó có 01 giải nhất, 04 giải nhì, 07 giải ba và 11 giải khuyến khích. Đây là thành tích đáng khích lệ cho các em học sinh, phụ huynh cũng như tập thể sư... ...
BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022

Lượt xem:

...
Thay đổi thời gian thi KHKT cấp tỉnh năm học 2021- 2022

Thay đổi thời gian thi KHKT cấp tỉnh năm học 2021- 2022

Lượt xem:

...
Về định hướng chiến lược đào tạo giáo viên

Về định hướng chiến lược đào tạo giáo viên

Lượt xem:

Về định hướng chiến lược đào tạo giáo viên: Cử tri kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có chiến lược đào tạo, hoạch định rõ lộ trình, tính toán cân đối nhu cầu đào tạo sinh viên ngành sư phạm và sử dụng giáo viên để có chính sách quan tâm ưu tiên đào tạo đội ngũ giáo viên có số lượng hợp lý, chất lượng đáp... ...
Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành

Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành

Lượt xem:

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định môn Giáo dục công dân là bộ môn học chính trong chương trình giảng dạy để tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, sinh viên trong thời gian tới Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành được ban hành theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó,... ...