THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG 4/5/2020: TUẦN 2(4/5-9/5) LỚP 246 HỌC BUỔI SÁNG THỨ 2, THỨ 4, THỨ 6; LỚP 357 HỌC BUỔI SÁNG THỨ 3, THỨ 5, THỨ 7(TKB TƯƠNG TỰ: THỨ 3 LÀ TKB THỨ 2; THỨ 5 LÀ TKB THỨ 4; THỨ 7 LÀ TKB THỨ 6).

Lượt xem:

Đọc bài viết